11 februari 2024

Sorteren moet je leren!

Omdat we in de w.o.-lessen alles geleerd hadden over sorteren en recycleren gingen we naar het recyclagepark. We gingen te voet naar daar. Na ongeveer een uurtje wandelen waren we op onze bestemming. We kregen eerst een rondleiding. De ouders van juf Mieke waren ondertussen ook aangekomen met een hele aanhangwagen afval. Dit moesten we dan in de juiste container gaan gooien. Alles was recycleerbaar! Wist je dat je dan helemaal niets moet betalen. Nadat alles in de juiste container zat, zijn we met de bus terug naar de school gereden. Het was een leuke en leerrijke voormiddag.