Onze visie


Katholieke dialogenschool

Katholieke Dialoogschool:

 • Leven en samenleven
 • Kwaliteitsvol onderwijs
 • Leven als gave en opgave
 • Open dialoog

diversiteit

Diversiteit:

 • Elke lerende
 • Brede zorg
 • Gelijke onderwijskansen
 • Sensitief intercultureel onderwijs
 • Eigentijds tegendraads

verbindend schoolklimaat

Verbindend schoolklimaat:

 • Samenwerken
 • Interactieve werkvormen
 • Verdraagzaamheid
 • Waarden- en normbesef
 • Vertrouwen
 • Gastvrije school
 • Open communicatie

welbevinden

Welbevinden:

 • Kleine successen vieren
 • Zich thuis voelen
 • Talenten ontdekken
 • Empathisch luisteren
 • Erkenning

toekomstgericht

Toekomstgericht:

 • Leren leven
 • Duurzame samenleving
 • Leren leren
 • Ontdekkend en onderzoekend leren
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Veerkracht
 • Liefdevol samenleven