Visie : de brug naar leren leven

We streven naar een gastvrije school waar de leerlingen een boeiende tocht ondernemen, op weg naar de meest veelzijdige versie van zichzelf.

Onze school is een brug naar de toekomst. Het is onze ambitie om hen te helpen uitgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige tieners die een sterke veerkracht hebben zodat ze gepast kunnen omgaan met de kritische leefwereld.

Als gids begeleiden en ondersteunen we hen vanuit kwaliteitsvolonderwijs en brede zorg zodat elke lerende kan groeien in zijn ontwikkeling.

Wij zijn een school in ontwikkeling. We staan open voor vernieuwingen. We zorgen ervoor dat onze leerlingen mee kunnen in de snel veranderende en sterk gedigitaliseerde maatschappij.

Als katholieke school willen we een oefenplaats zijn om met alle partners samen op weg te gaan in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit, om mekaar onderweg aan te moedigen in een open dialoog en om samen te genieten van de tocht.

 

Missie : Op de brug naar leren leven

Warme plekOnze school moet een warme plek zijn, waar iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, schoolbestuur, externen) graag vertoeft, waar iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij is, om wat hij kan en om wat hij doet, binnen zijn eigen mogelijkheden en binnen de afgesproken kaders van de school.

De rugzak van elke leerlingDe rugzak van elke leerling wordt gevuld met kwaliteitsvol onderwijs door o.a. gedifferentieerd te werken in sporen met eigenaarschap of door interactieve werkvormen. De focus moet duidelijk blijven, onze leerlingen weten wat van hen verwacht wordt. We zorgen voor een sterke groeigerichte aanpak binnen ‘leren leren’. We evalueren regelmatig de kwaliteitsverwachtingen en sturen bij waar nodig.

ons verhaal - schoolteamHet schoolteam zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt om op tocht te gaan, we leren onze leerlingen respectvol en weerbaar te zijn. Tijdens de tocht gaan we als katholieke school in dialoog, eigentijds tegendraads vanuit ieders context en identiteit. We creëren een verbinden en veilig schoolklimaat zodat iedereen zich goed kan voelen op school.