Van harte welkom op de website van de Vrije Lagere School “De Brug”.

Ludo Van Ende - Directeur

Bijzonder welkom aan de ouders en kinderen.

We zijn blij dat u voor onze school gekozen hebt. Dank voor het vertrouwen. Ons schoolteam zet zich ten volle in en u mag voor uw kind een christelijk geïnspireerde opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en vragen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Dag nieuwe leerling, hartelijk welkom.

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Op een rustige, speelse manier worden je de eerste begrippen van taal en rekenen aangeboden. Ook andere ontdekkingen in je leefwereld komen veelvuldig aan bod. Je bent nu in de grote school. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten de leerkrachten ook! Je zult je wat moeten aanpassen maar zij zullen je daarom zo goed mogelijk begeleiden. Mag je reeds naar een hoger leerjaar en je bent nieuw in onze school, dan verwachten we dat jullie zich vlug zullen thuis voelen, de leefregels van de school vlug zullen kennen en een fijne tijd in onze school zullen doormaken.

Ook jullie, leerlingen van de andere klassen.

Wij heten jullie van harte welkom. Jullie kennen wel de afspraken in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Als grote zus of grote broer kun je zeker de allerkleinsten helpen in de verkenning van onze school en het goede voorbeeld geven in het naleven van de leefregels. Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen een fijn en leerrijk schooljaar toe.

Info brochure onderwijs

Samenwerkingsafspraken CLB

Onze visie

Infobrochure onderwijsregelgeving

Leerkrachtenlijst & praktische brochure

Maximumfactuur

Opvoedingsproject

Schoolreglement 2022-2023

Eigen opvoedingsproject en visie